Länkar till branschorganisationer

Sveriges Åkeriföretag

www.akeri.se

Sveriges Åkeriföretag - SÅ, är branschorganisationen för åkerier i Sverige. SÅ har ca 10 000 medlemsföretag som fraktar andras gods mot betalning.

Ledningskollen

www.ledningskollen.se

Sveriges elnätbolag - TeliaSonera - Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas.

Telefon: 0522-66 80 07

Mobil: 0703-17 13 75

Transport av allt inom bygg

Vi erbjuder transporter med kranbilar med maskinsläp för allt inom bygg och anläggning.